Lái thử xe duy nhất trong 2 ngày tại tuyên minh hoá, lái thử xe Ford tại quảng bình

[LÁI THỬ XE FORD THẾ HỆ MỚI] Duy nhất trong 2 ngày tại Tuyên Minh Hóa. – Thứ 6 ngày 17/02/2023 Địa điểm: Cafe Memory – TT Đồng Lê – Tuyên Hóa – Thứ 7 ngày 18/02/2023 Địa điểm: Cafe 2K – 03 Nguyễn Văn Cừ – TT Quy Đạt – Minh Hóa Đăng ký …

Lái thử xe duy nhất trong 2 ngày tại tuyên minh hoá, lái thử xe Ford tại quảng bình